Nejlepší věk pro studium cizího jazyka? Předškolní!

Není žádným tajemstvím, že děti se dokáží naučit některé věci mnohem rychleji než dospělí. Děti slyší jednou, dvakrát, třikrát básničku a hned si jí s oblibou opakují, zatímco dospělí matně vzpomínají, jak asi začínala a zadrhávají při každém rýmu. Obdobné je to s učením cizích jazyků, děti mají neskonalou výhodu a učí se mnohem rychleji, dokonce se dokáží naučit cizí jazyk na úroveň rodilého mluvčího během poměrně krátkého času. A jaký věk je nejlepší pro osvojení cizího jazyka? 

Čím dříve, tím lépe

Podle různých vědeckých studií existuje kritické období, od kdy se stává učení druhé jazyka obtížnější. Naučit se cizí jazyk totiž vyžaduje čas a od určitého věku odhodlání, naopak nejmenší děti se mohou naučit další jazyk přirozeným způsobem stejně jako se učí mateřštinu. Právě z těchto důvodů je důležité začít s výukou cizího jazyka už v raném nebo předškolním věku, nejpozději do 10 let věku dítěte, protože do té doby je dětský mozek připraven absorbovat veškeré nové informace.

Kurzy pro předškoláky

Podle vědců tak nejsou kurzy pro předškoláky výmyslem ambiciózních rodičů, ale velmi efektivní formou, jak dětem zprostředkovat první kontakt s cizím jazykem. Angličtina pro nejmenší totiž nemá za cíl děti učit v pravém smyslu, ale seznamovat s cizojazyčným prostředí prostřednictvím edukativních her, za použití obrázků a výukových karet. Děti nesedí ani v lavicích, ale většina činností probíhá na koberci nebo během pohybových aktivit, tance nebo zpívání.

ceskamama.cz_jsfan_cz_01

V době pandemie online

Jak ale zajistit výuku při zavřených školách v době mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19? Důležitá je pravidelnost ve výuce, proto je nutné opakovat doma při použití učebnice WOW! a s pomocí Youtube kanálu s oblíbenými videi se Stevem a vránou Maggie. Pro školáky jazyková škola nabízí online lekce angličtiny pro děti, ve kterých se mohou individuálně nebo ve skupině doučit chybějící látku, ale také připravit na přijímací zkoušky na střední školu.