Jak na rozvoj hrubé a jemné motoriky? Selským rozumem, říká speciální pedagožka

Správný vývoj motoriky podpoříme nejvíce tím, že nebudeme nechávat dítě  již od narození déle než je nezbytné v autosedačkách, a také nebudeme používat všechny možné pomůcky, které se na trhu objeví – chodítka, lehátka, hopsadla, klokanky…Na ty rovnou zapomeňte, ty je jak zjstila česká máma, vůbec nedoporučuje!

Co je ideální?

„Ideální je  obyčejná měkká deka a správně uvázané šátky. Maminka by se měla vyvarovat špatné manipulace s miminkem, protože si v pozdějším věku ušetříme trable se správným držením a symetrií těla či hybnosti kloubů. Dítě by mělo projít všemi vývojovými stádii jako je třeba lezení, neboť je nezbytné pro stimulaci jemné motoriky , ale i řeči, grafomotoriky,skákáním podpoříme cit pro rytmicitu, která v pozdějším věku ovlivňuje třeba i jazykocit, vnímání délky hlásek a jiné.  Nechme děti přirozeně rozvíjet, „nepomáhejme“ jim nevhodnými pomůckami k pozdějším handicapům v oblasti tělesného schematu, prostorového vnímání, či kreslení a psaní.“

Ivana Vlková, Předškolnipřipravka.cz 

Jak pomoci rozvoji HRUBÉ MOTORIKY

 • Stimulujte chůzi a její rozvoj již od batolat, vytvořte si doma dráhu  po různorodých materiálech a hlavně naboso!
 • Plazení se vpřed mezi dvěma židlemi s nízkou překážkou, kdy rozvíjíte především svaly v oblasti ramenních a kyčelních kloubů.
 • Překonávejte překážky pomocí klády, balančních lentilek či Bosu, chůd, které si doma vyrobíte třeba jen z květináčků a provazů, trénujete tak naboso sebejistou koordinovanou chůzi, tříbíte tím obratnost, stabilitu, smysl pro rytmus.
 • Poskakujte, vyskakujte….naučíte tak dítě správně běhat. Skákejte s dopomocí na molitanových čtvercích, využijte sedacích souprav, mini trampolín. Trénujte nejprve skok do hloubky, později do dálky.
 • Válejte sudy, pro správné držení těla totiž potřebujeme souhru břišních a zádových svalů, která je důležitá pro vzpřímenou chůzi.
 • Kutálejte si s dětmi obyčejně s míčem mezi nohama. Nejen, že tím podpoříte vzpřímený sed, ale tímto cvičením připravíte vašemu dítku oči na pozdější dovednost jako je čtení.
 • Házejte si s dítětem míčkem třeba do odpadkového koše a postupně zvyšujte vzdálenost.
 • Odrážedla, tříkolky a koloběžky, trampolíny, skluzavky, prolézačky pro souhru všech možných pohybů nesmějí chybět.

 Jak pomoci rozvoji JEMNÉ MOTORIKY, motoriky mluvidel a grafomotoriky

 • Uchopování, manipulace s předměty, lepení,stříhání, modelování (recept na domácí plastelínu), trhání
 • Nekonečné variace na téma kostky.
 • Využijte běžných činností – přelívání vody z kelímku do kelímku při koupání.
 • Podpořte činnosti jako je navlékání, šroubování, zatloukání, provlíkání. 
 • Malování prstovýma barvama, voskovkovou koulí na velké plochy v kleče, u tabule.
 • Malování s pohybem a říkankou.
 • Malování prstem do krupice, do písku, štětkou vodou na beton.
 • Manipulace voda + písek + bábovky.
 • Běžné denní činnosti – sebeobsluha – knoflíčky, zipy, tkaničky , krmení sebe sama.
 • Gymnastika jazyka a mluvidel – napodobování zvuků (třeba domácí zvířátka, zurčení vody, troubení auta…).

 

Mgr. Ivana Vlková

Speciální pedagog (logoped, etoped), od roku 2002 vede soukromou speciálně pedagogickou praxi zaměřenou na specifické poruchy učení a chování u dětí mladšího školního věku a jejich prevenci v předškolním věku. Specializuje se na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních dětí. Autorka stimulačního programu „Předškolní přípravka“. Spoluzakladatelka České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD).